Grand Opening of Dong Hai 1 Tra Vinh Wind Electric Plant

Ngày 16 tháng 01 năm 2022, CAT Event đã được Trung Nam Group tin tưởng giao tổ chức Lễ Khánh thành Nhà máy điện gió Đông Hải 1 tại Huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh. Mời các bạn tham khảo hình ảnh sự kiện.

DATE: 09.May.2022

CLIENT:
Ngày 16 tháng 01 năm 2022, CAT Event đã được Trung Nam Group tin tưởng giao tổ chức Lễ Khánh thành Nhà máy điện gió Đông Hải 1 tại Huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh, chỉ một ngày sau khi đã tổ chức thành công Giải Marathon Trung Nam – Vượt trùng khơi. Một lần nữa, CAT Event lại dành được sụ tín nhiệm lớn lao của khách hàng bằng một dịch vụ có đẳng cấp thật sự.
SHARE