Khánh thành Nhà máy điện gió Đông Hải 1 Trà Vinh

Ngày 16 tháng 01 năm 2022, CAT Event đã được Trung Nam Group tin tưởng giao tổ chức Lễ Khánh thành Nhà máy điện gió Đông Hải 1 tại Huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh. Mời các bạn tham khảo hình ảnh sự kiện.

DATE: 19.Th1.2022

CLIENT:
Ngày 16 tháng 01 năm 2022, CAT Event đã được Trung Nam Group tin tưởng giao tổ chức Lễ Khánh thành Nhà máy điện gió Đông Hải 1 tại Huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh, chỉ một ngày sau khi đã tổ chức thành công Giải Marathon Trung Nam – Vượt trùng khơi. Một lần nữa, CAT Event lại dành được sụ tín nhiệm lớn lao của khách hàng bằng một dịch vụ có đẳng cấp thật sự.
[/section]
SHARE