Khánh thành Nhà máy điện gió Trung Nam Phước Hữu

Ngày 14 tháng 11 năm 2021, vượt qua giai đoạn sóng gió do đại dịch covid-19 gây ra, Trung Nam đã hoàn thành việc xây dựng Dự án Nhà máy Điện Gió tại xã Phước Hữu, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận, đánh dấu bằng Lễ Khánh Thành với sự tham gia của 300 khách mời đến từ TW, Địa phương, Đối tác trong ngoài nước.

DATE: 03.Th12.2021

CLIENT:
Ngày 14 tháng 11 năm 2021, vượt qua giai đoạn sóng gió do đại dịch covid-19 gây ra, Trung Nam đã hoàn thành việc xây dựng Dự án Nhà máy Điện Gió tại xã Phước Hữu, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận, đánh dấu bằng Lễ Khánh Thành với sự tham gia của 300 khách mời đến từ TW, Địa phương, Đối tác trong ngoài nước.CAT Event là đơn vị được giao tổ chức sự kiện này, mời các bạn tham khảo hình ành sự kiện.
SHARE