Chúng tôi tinh thông các công đoạn phát triển ý tưởng kịch bản, xây dựng story board, shooting script, hậu kỳ dàn dựng video clip. Không chỉ phục vụ trong sự kiện, các clip xuất sắc sẽ còn là tài liệu quan trọng trong chiến dịch PR của khách hàng sau đó, rất hiệu quả với chi phí tối ưu.