Một sự kiện ngoài khách mời tham dự còn rất nhiều thành phần khác tham gia vào sự kiện mà không phải ai cũng biết, mỗi một nhân sự đều là một mảnh ghép giúp bức tranh sự kiện được hoàn thiện, có sự hiểu biết về các nhân sự tham dự sẽ có cái