About.

Founded in 2004, the thousands of events that CAT Event has already organized successfully over the past 15 years are the demonstration that we are the Event Organizer you need.

WORK.

These brands aren’t trophies, you’re friends we’ve met on our journey

Khách hàng

MARKETING EVENT

Expertise.

When we have enough confidence in our knowledge as well as can do a thing by ourselves, we would create miraculous moments

Giới thiệu

Kiến thức marketing – Kỹ năng lập kế hoạch sự kiện tạo thành sự kết nối thương hiệu vào sự kiện. Phục vụ những mục tiêu xa hơn, quan trọng và hiệu quả hơn của doanh nghiệp.

CAT Event là công ty tổ chức sự kiện đủ năng lực và kinh nghiệm. Chúng tôi trực tiếp thực thi và chịu trách nhiệm về tiêu chuẩn sản xuất của mình. Và đó là nền tảng của một dịch vụ ngày càng hoàn hảo.

Chúng tôi tinh thông các công đoạn phát triển ý tưởng kịch bản. Xây dựng story board, shooting script, hậu kỳ dàn dựng video clip. Không chỉ phục vụ trong sự kiện, các clip xuất sắc sẽ còn là tài liệu quan trọng trong chiến dịch PR của khách hàng sau đó. Rất hiệu quả với chi phí tối ưu.

News.