Trong tổ chức sự kiện, ngoài việc chọn địa điểm tổ chức phù hợp thì lựa chọn thực đơn cho sự kiện cũng rất quan trọng không kém. Nhà tổ chức không nên phó mặc hoàn toàn cho nhà cung cấp và phải có sự giám sát phù hợp. Những lưu ý khi lựa chọn