Văn hoá tổ chức

Khách hàng là trung tâm của cách nghĩ, cách làm của chúng tôi.

Những thành viên mới CAT Event sẽ rất ngạc nhiên trước lời mở đầu những cuộc họp tổng kết dự án, luôn là một sự nhắc lại để khẳng định về “văn hoá 9/1”. Trong đó, chỉ 1/10 thời lượng cũng như chất lượng nội dung dành cho việc khen ngợi, 9/10 còn lại, đặc biệt dành để đào sâu, tìm nguyên nhân và giải pháp khắc phục những khuyết điểm.

Đơn giản nhưng khác biệt, là chất dẫn đặc biệt hiệu quả, làm cho từng thành viên CAT Event thấm sâu triết lý hướng đến hoàn hảo, lấy khách hàng làm trung tâm mà các sáng lập viên CAT Event đã dày công vun đắp từ những ngày đầu thành lập công ty.

Hơn thế nữa, theo thời gian, những dự án sự kiện mà CAT Event thực hiện, mang tính truyền cảm hứng, ngày càng làm cho triết lý ấy tươi mới, đầy sức sống.

5/5 - (1 vote)