“… Có những cơn mưa mang nước đến với đất, nơi sự sống sinh sôi nảy nở. Có những dòng suối nhỏ đổ dần về xuôi, tạo thành những dòng nước lớn mang tên một dòng sông. Sông Sài Gòn chở nặng phù sa, uốn lượn chảy qua Tp. HCM, mang dáng dấp một con […]