Tiệc tất niên 2019 – Phong Phú Corp.

YEP Tổng công ty Phong Phú luôn là dịp bung lụa của hơn 1500 công nhân. Năm nay, CAT Event lập kế hoạch và chuẩn bị video, kịch bản, tập dượt theo chủ đề PHONG PHÚ XUÂN KẾT NỐI & SÁNG TẠO …

DATE: 10.Th1.2020

CLIENT:
YEP Tổng công ty Phong Phú luôn là dịp bung lụa của hơn 1500 công nhân. Năm nay, CAT Event lập kế hoạch và chuẩn bị video, kịch bản, tập dượt theo chủ đề PHONG PHÚ XUÂN KẾT NỐI & SÁNG TẠO …
SHARE