Teambuilding Công ty Quảng Việt (Korea)

Hội thao – Teambuilding Công ty Quảng Việt (Korea). Chụp hình tập thể flycam, tham gia gian hàng trò chơi có quà, cùng vui chụp hình ngẫu hứng, thi thố thể thao, trải nghiệm game vận động, biểu diễn tài năng sân khấu … Bạn cần gì hơn nữa (!?) để nâng cao thể chất, …

DATE: 21.Th12.2019

Hội thao – Teambuilding Công ty Quảng Việt (Korea). Chụp hình tập thể flycam, tham gia gian hàng trò chơi có quà, cùng vui chụp hình ngẫu hứng, thi thố thể thao, trải nghiệm game vận động, biểu diễn tài năng sân khấu … Bạn cần gì hơn nữa (!?) để nâng cao thể chất, tinh thần, tái tạo sức lao động cho đội mình.
SHARE