Festival Công ty Hansae Vietnam

Festival Công ty Hansae Việt Nam với tổng số trên 25.000 công nhân từ Tp. HCM – Tây Ninh – Tiền Giang, CAT Event đều đạt đến điểm chung, đó là sự thành công trên cả mong đợi.. Chụp hình tập thể flycam, tham gia gian hàng trò chơi có quà, cùng vui chụp hình ngẫu hứng, thi thố thể thao, trải nghiệm game vận động, biểu diễn tài năng sân khấu …

DATE: 12.Th12.2019

CLIENT:
Festival Công ty Hansae Việt Nam với tổng số trên 25.000 công nhân từ Tp. HCM – Tây Ninh – Tiền Giang, CAT Event đều đạt đến điểm chung, đó là sự thành công trên cả mong đợi.. Chụp hình tập thể flycam, tham gia gian hàng trò chơi có quà, cùng vui chụp hình ngẫu hứng, thi thố thể thao, trải nghiệm game vận động, biểu diễn tài năng sân khấu …
SHARE